Stiga.lt uses cookies to improve your experience on this website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our Cookie Policy

Lietuvos | Keisti kalbą
Menu

Privatumo politika

 

 

Toliau pateiktos duomenų apsaugos ir privatumo sąlygos, aprašo duomenų rinkimą, vykdomą kompanijos STIGA S.p.A ir kitų tiesiogiai susijusių kompanijų per www.stiga.lt interneto tinklapį ir kitomis priemonėmis (pvz. el. paštu). Kuomet Jūs nuspresite užsiregistruoti tinklapyje, bei pateiksite asmeninius duomenis ir duosite sutikimą, jei jo prireiks, taip autorizuosite tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą STIGA kompanijai. Asmeniniai duomenys
Jūs galite lankytis tinklapyje, bei naudotis juo, neužsiregistravę ir nepateikę jokių asmeninių duomenų. 
Asmeniniai duomenys, kuriuos Jūs savanoriškai pateiksite STIGA kompanijai yra apdorojami STIGA atsižvelgiant į šias Privatumo sąlygas ir įstatymo nr. 196, išleistą 30 Birželio, 2003 m (Privatumo kodas). 
Jūs galite nuspręsti užsiregistruoti tinklapyje ir pateikti asmeninius duomenis dėl skirtingų tikslų. Pavyzdžiui, galite pateikti savo Vardą, Pavardę ir adresą, kad gautumėte informaciją iš STIGA kompanijos apie naujienas, produktus ir pan. 
Jei nuspręsite pateikti savo duomenis, įdėmiai perskaitykite žemiau esančią informaciją. 
STIGA kompanija nerenka duomenų iš asmenų kuriems nėra sukakę 18 metų. Jei Jūs esate jaunesni nei 18 metų amžiaus, prašome nepateikti savo duomenų. STIGA kompanija neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių duomenų tvarkymo ar kitų susijusių dalykų. 


Saugumas
STIGA kompanija saugo, valdo ir apdoroja visus asmeninius duomenis, naudodamasi atitinkamom saugumo procedūromis, kad duomenys nebūtų sugadinti, prarasti ar pan. Bei siekdama tokią riziką sumažinti kiek įmanoma labiau.


Slapukai

 

Kai kuriais atvejais, duomenys gali būti renkami "slapukų" pavidalu. Prašome skaityti skyrelį Slapukai, esantį šiame tinklapyje.